Privacy beleid | oxeurope.nl

Privacyverklaring

Welkom

Dit document beschrijft ons privacy beleid met betrekking tot de verwerking en gebruik van klantgegevens. In deze notitie verwijzen u en uw naar de persoon over wie wij gegevens verwerken. Zij zijn een klant, een vertegenwoordiger van een klant of een bezoeker van onze website.

Verantwoordelijke instantie in de zin van de gegevensbeschermingswetten is:

OX Supplies Europe B.V.
Directeur: Dhr. N. Zine
Burgemeester van Meeuwenstraat 4
6191ND Beek (L) Nederland

Verzameling van algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, wordt automatisch informatie van algemene aard geregistreerd. Deze informatie (serverlogbestanden) omvat bijvoorbeeld het type webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider en dergelijke. Dit is uitsluitend informatie waaruit geen conclusies over uw persoon kunnen worden getrokken. Deze informatie is technisch noodzakelijk om de door u gevraagde website-inhoud correct te kunnen leveren en is verplicht bij het gebruik van internet. Dit soort anonieme informatie wordt door ons statistisch geëvalueerd om onze website en de techniek erachter te optimaliseren.

Cookies

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Weiter Informationen entnehmen Sie bitte unserer Cookie-Policy.

Registratie op onze website

Bij het registreren voor het gebruik van onze gepersonaliseerde diensten worden enkele persoonlijke gegevens verzameld, zoals naam, adres, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Als u bij ons bent geregistreerd, heeft u toegang tot inhoud en diensten die we alleen aanbieden aan geregistreerde gebruikers. Geregistreerde gebruikers hebben ook de mogelijkheid om de tijdens de registratie verstrekte gegevens op elk moment, indien nodig, te wijzigen of te verwijderen. Natuurlijk zullen we u ook op elk moment informatie verstrekken over de persoonlijke gegevens die we over u hebben opgeslagen. Wij zullen deze op uw verzoek graag corrigeren of verwijderen, voor zover er geen wettelijke bewaarplichten zijn die anders bepalen. Gebruik hiervoor de contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring.

SSL-codering

Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de verzending te beschermen, gebruiken we de modernste coderingsmethoden (bijv. SSL) via HTTPS. Dit betekent dat we de momenteel beschikbare technologie gebruiken om onbevoegden weg te houden van de communicatie.

Nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, worden de door u verstrekte gegevens alleen voor dit doel gebruikt. Abonnees kunnen ook per e-mail worden geïnformeerd over omstandigheden die van belang zijn voor de dienstverlening of aanmelding (bijvoorbeeld wijzigingen in het nieuwsbriefaanbod of technische omstandigheden).
Voor een effectieve registratie hebben we uw geldige e-mailadres nodig. Om te controleren of de registratie daadwerkelijk is gedaan door de eigenaar van het opgegeven e-mailadres, gebruiken we de "dubbele opt-in"-procedure. Hiervoor registreren we de bestelling voor de nieuwsbrief, het verzenden van een bevestigingsmail en de ontvangst van het gevraagde antwoord. Verdere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden alleen gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief en worden niet doorgegeven aan derden.
U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw persoonlijke gegevens en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment intrekken. In elke nieuwsbrief staat een bijbehorende link. U kunt zich ook op elk moment rechtstreeks op deze website afmelden of ons op de hoogte stellen van uw verzoek via de contactoptie aan het einde van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Contactformulier

Als u per e-mail of het contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele vervolgvragen. In het kader van het contactformulier kunt u in principe zelf bepalen welk bericht u ons met welke gegevens wilt sturen. Zorg ervoor dat u alleen gegevens verstrekt die van belang zijn voor uw vraag.

Verwijderen of blokkeren van gegevens

We houden ons aan de principes van datavermijding en data-economie. Wij bewaren uw persoonsgegevens dan ook slechts zo lang als nodig is om de hier vermelde doeleinden te bereiken of zoals bepaald door de verschillende bewaartermijnen voorzien door de wet. Na het respectievelijke doel of het verstrijken van deze termijnen worden de overeenkomstige gegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres is uw "internetadres", dat nodig is om de website op uw computer of browser te leveren. Met een verkort IP-adres kunnen geen conclusies meer worden getrokken over een specifieke gebruiker. Dit is vergelijkbaar met het behouden van de postcode in plaats van het hele adres. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: browser add-on om Google Analytics te deactiveren.
Naast of als alternatief voor de browser-add-on kunt u tracking door Google Analytics op onze website voorkomen door op deze link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie op uw apparaat geïnstalleerd. Hiermee wordt voorkomen dat Google Analytics in de toekomst gegevens verzamelt voor deze website en voor deze browser, zolang de cookie in uw browser geïnstalleerd blijft.

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Web Fonts)

Om onze inhoud correct en grafisch aantrekkelijk te presenteren in alle browsers, gebruiken we scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals. B. Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google-weblettertypen worden overgebracht naar de cache van uw browser om meerdere keren laden te voorkomen. Als de browser Google Web Fonts niet ondersteunt of toegang verhindert, wordt de inhoud weergegeven in een standaardlettertype.
Het oproepen van scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken activeert automatisch een verbinding met de bibliotheekoperator. Het is theoretisch mogelijk - maar momenteel ook onduidelijk of en zo ja voor welke doeleinden - dat operators van dergelijke bibliotheken gegevens verzamelen.
Het privacybeleid van de bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

Gebruik van Google Maps

Deze website maakt gebruik van Google Maps API om geografische informatie visueel weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google. Daar kunt u ook uw instellingen voor de bescherming van persoonlijke gegevens in het gegevensbeschermingscentrum wijzigen.
Gedetailleerde instructies voor het beheren van uw eigen gegevens in verband met Google-producten vindt u hier.

Ingesloten YouTube-video's

Op enkele pagina's van onze webshop emnedden wij YouTube-video's. De exploitant van de bijbehorende plug-ins is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, wordt er een verbinding met YouTube-servers tot stand gebracht. Daarbij wordt YouTube geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u toewijzen. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw YouTube-account.
Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de aanbieder cookies die informatie verzamelen over het gebruikersgedrag.
Als u de opslag van cookies voor het Google-advertentieprogramma hebt uitgeschakeld, hoeft u bij het bekijken van YouTube-video's geen rekening te houden met dergelijke cookies. YouTube slaat echter ook niet-persoonlijke gebruiksinformatie op in andere cookies. Als u dit wilt voorkomen, moet u het opslaan van cookies in uw browser blokkeren.
Meer informatie over gegevensbescherming bij "Youtube" vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Social Media plug-ins

Op onze website worden social media plug-ins van de onderstaande providers gebruikt. U herkent de plug-ins aan het feit dat ze zijn gemarkeerd met het bijbehorende logo.
Via deze plug-ins kan informatie, die ook persoonlijke gegevens kan bevatten, naar de serviceprovider worden gestuurd en door de operator worden gebruikt. Met een 2-klik-oplossing voorkomen we het onbewust en ongewenst verzamelen en doorgeven van gegevens aan de dienstverlener. Om een ​​gewenste sociale plug-in te activeren, moet deze eerst worden geactiveerd door op de bijbehorende schakelaar te klikken. Alleen wanneer de plug-in is geactiveerd, wordt het verzamelen van informatie en de overdracht ervan naar de serviceprovider geactiveerd. We verzamelen zelf geen persoonlijke gegevens met behulp van de sociale plug-ins of het gebruik ervan.
Wij hebben geen invloed op welke gegevens een geactiveerde plug-in verzamelt en hoe deze door de aanbieder wordt gebruikt. Op dit moment moet ervan worden uitgegaan dat er een directe verbinding met de diensten van de aanbieder tot stand wordt gebracht en dat in ieder geval het IP-adres en apparaatgerelateerde informatie wordt vastgelegd en gebruikt. Het is ook mogelijk dat de serviceprovider probeert om cookies op de gebruikte computer op te slaan. Raadpleeg de gegevensbeschermingsinformatie van de respectieve serviceprovider om erachter te komen welke specifieke gegevens worden geregistreerd en hoe deze worden gebruikt. Let op: Als u tegelijkertijd bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook u als bezoeker van een bepaalde pagina identificeren.
Op onze website hebben wij de social media buttons van de volgende bedrijven geïntegreerd:
Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - VS)
XING AG (Gänsemarkt 43 - 20354 Hamburg - Duitsland)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - VS)
Google AdWords

Google AdWords

Onze website maakt gebruik van Google Conversion Tracking om te achterhalen of u uw weg heeft gevonden via een advertentie die op een andere pagina is geplaatst (de zogenaamde "conversie"). Indien u via een door Google geplaatste advertentie op onze website terecht bent gekomen, plaatst Google Adwords een cookie op uw computer. De cookie voor het bijhouden van conversies wordt ingesteld wanneer een gebruiker op een door Google geplaatste advertentie klikt. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen wij en Google herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.
Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u het plaatsen van een daarvoor benodigde cookie weigeren - bijvoorbeeld via een browserinstelling die de automatische instelling van cookies over het algemeen deactiveert of uw browser zo instellen dat cookies van het domein "googleleadservices. com" zijn geblokkeerd.
Houd er rekening mee dat u de opt-out-cookies niet mag verwijderen zolang u niet wilt dat meetgegevens worden vastgelegd. Als u al uw cookies in uw browser hebt verwijderd, moet u de betreffende opt-out-cookie opnieuw instellen.

Gebruik van Google-remarketing

Deze website maakt gebruik van de remarketingfunctie van Google Inc. De functie wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te presenteren aan websitebezoekers binnen het advertentienetwerk van Google. In de browser van de websitebezoeker wordt een zogenaamde "cookie" opgeslagen, die het mogelijk maakt de bezoeker te herkennen wanneer hij websites bezoekt die behoren tot het advertentienetwerk van Google. Op deze pagina's kan de bezoeker advertenties te zien krijgen die betrekking hebben op inhoud die de bezoeker eerder heeft bezocht op websites die de remarketingfunctie van Google gebruiken. Als u remarketing dus niet uitschakelt, kunt u op meerdere websites worden "gevolgd" door een product dat u interesseert.
Volgens zijn eigen informatie verzamelt Google tijdens dit proces geen persoonlijke gegevens. Als u de remarketingfunctie van Google nog steeds niet wilt, kunt u deze altijd deactiveren door de juiste instellingen te maken op http://www.google.com/settings/ads. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies voor op interesses gebaseerde advertenties deactiveren via het advertentienetwerkinitiatief door de instructies op http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp te volgen.

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Ook heeft u het recht op rectificatie, beperking van de verwerking (blokkering) of, naast de vereiste gegevensopslag voor zakelijke transacties, verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vind je onderaan.
Om ervoor te zorgen dat gegevens op elk moment kunnen worden geblokkeerd, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokbestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om verwijdering van de gegevens, mits er geen wettelijke archiveringsplicht is. Als er een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.
U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wij wijzen erop dat het bezwaar gegrond moet zijn volgens artikel 21 lid 1 AVG en wij zijn verplicht om te controleren of wij aan het bezwaar moeten voldoen. De gegevens worden geblokkeerd en zullen tijdens de behandeling van uw bezwaar niet worden gebruikt.
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclamedoeleinden (reclamebezwaar). Dit bezwaar tegen direct mail hoeft niet gemotiveerd te worden. In het geval van de nieuwsbrief kunt u het recht om bezwaar te maken tegen reclame uitoefenen door op de afmeldlink in de e-mail te klikken. U heeft de volgende contactmogelijkheden om bezwaar te maken tegen andere vormen van direct mail:

Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen. Ook heeft u het recht op rectificatie, beperking van de verwerking (blokkering) of, naast de vereiste gegevensopslag voor zakelijke transacties, verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. De contactgegevens vind je onderaan.
Om ervoor te zorgen dat gegevens op elk moment kunnen worden geblokkeerd, moeten deze gegevens voor controledoeleinden in een blokbestand worden bewaard. U kunt ook verzoeken om verwijdering van de gegevens, mits er geen wettelijke archiveringsplicht is. Als er een dergelijke verplichting bestaat, zullen wij uw gegevens op verzoek blokkeren.
U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Wij wijzen erop dat het bezwaar gegrond moet zijn volgens artikel 21 lid 1 AVG en wij zijn verplicht om te controleren of wij aan het bezwaar moeten voldoen. De gegevens worden geblokkeerd en zullen tijdens de behandeling van uw bezwaar niet worden gebruikt.
U heeft te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclamedoeleinden (reclamebezwaar). Dit bezwaar tegen direct mail hoeft niet gemotiveerd te worden. In het geval van de nieuwsbrief kunt u het recht om bezwaar te maken tegen reclame uitoefenen door op de afmeldlink in de e-mail te klikken. U heeft de volgende contactmogelijkheden om bezwaar te maken tegen andere vormen van direct mail:

OX Supplies Europe B.V.
Silvia Scholz
info@officexpress.de
Burg. van Meeuwenstraat 4 | 6191ND  Beek | Nederland
Phone: +31 43 365 63 52

U kunt wijzigingen aanbrengen of uw toestemming intrekken voor toekomstige berichten door ons hiervan op de hoogte te stellen.

Wijziging van onze voorschriften voor gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor om deze gegevensbeschermingsverklaring van tijd tot tijd aan te passen, zodat deze altijd voldoet aan de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten in de gegevensbeschermingsverklaring door te voeren, b.v. B. bij de introductie van nieuwe diensten. De nieuwe privacyverklaring is dan van toepassing op uw volgende bezoek.

Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an unseren Datenschutzbeauftragten:

2B Advice GmbH
Herr Dr. Jan Dröge
Joseph-Schumpeter-Allee 25
53227 Bonn

Tel.: +49 228 92 61 65 – 120
E-Mail: officexpress@2b-advice.com

Recht auf Beschwerde bei Aufsichtsbehörde für Datenschutz
Sie haben das Recht, sich für Beschwerden an die zuständige Aufsichtsbehörde für Datenschutz zu wenden. Die für uns zuständige Aufsichtsbehörde für den Datenschutz ist:

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen

Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 0211/38424-0
Fax: 0211/38424-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de